A módszertani felkészítésről


A felelős miniszter jogkörében eljáró és az operatív feladatok vonatkozásában országos hatáskörrel rendelkező személyügyi központ a TÉR országos szintű működtetése kapcsán a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet és a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről alapján a következő feladatokat látja el:

  • módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez;
  • előkészíti a módszertan módosítását;
  • monitoring tevékenységet végez a folyamat tekintetében;
  • lefolytatja az érintett ágazatok és szervezetek szakembereinek felkészítését;
  • informatikai háttérbiztosítást nyújt;
  • a miniszter által meghatározott szempontrendszer alapján minden év március 31-ig jelentést készít a felelős miniszter részére a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.

Ennek kapcsán a KIH módszertani konferencia sorozatot szervezett, amelynek témája a közszolgálati teljesítményértékelés gyakorlati megvalósítása volt. A rendezvények tájékoztatást nyújtottak a jogszabályban meghatározott feladatokról, a jogszabályi háttérről valamint a teljesítményértékelés gyakorlati lebonyolításáról. Bemutatásra került az egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési rendszer informatikai szoftvere, az értékelő vezetők és a helyi szervezeti támogatók módszertani feladatai.

A személyügyi központ 2013 - 2014 évben országosan 39 alkalommal, közel 4000fő részvételével, tartott módszertani felkészítőt a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésben résztvevő tisztviselők részére.

TERAPP3